Autocall Nordiska Bolag 2
  Emittent Rating S&P              
  Société Générale A Uppdaterat per den: 2013-09-23       Avläsningsdagar Förfall/Kupong
ISIN SE0005033792   Utgiven 2013-04-08       2013-06-20* Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag 2013-03-20       2013-09-20  
Denominering 10 000   Förfallodag 2018-04-09       2013-12-20  
Kapitalskydd Nej             2014-03-20  
Valuta SEK             2014-06-20  
Kupong / kvartal 5,00%             2014-09-20  
Inlösenbarriär 90%             2014-12-20  
Kupongbarrär 75%             2015-03-20  
Riskbarriär 50%             2015-06-20  
              2015-09-20  
                2015-12-20  
Värdering               2016-03-20  
Dagskurs 104,00%             2016-06-20  
Långsiktigt värde 105,00%             2016-09-20  
                2016-12-20  
Underliggande               2017-03-20  
Bolag Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär   2017-06-20  
Electrolux B 173,50 180,40 103,98% Ja Ja Ja   2017-09-20  
Ericsson B 82,85 88,30 106,58% Ja Ja Ja   2017-12-20  
Norsk Hydro ASA 25,15 25,67 102,07% Ja Ja Ja   2018-03-20  
Fortum 15,30 16,54 108,10% Ja Ja Ja     *Förfall ej möjligt
Bolag med sämst utveckling: 102,07%