Twin-Win Sprinter Sverige 9                                            
  Emittent Rating S&P                                                
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2017-12-08                                            
ISIN SE0004868289   Utgiven 2012-12-19                                            
Kφpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2012-12-05                                            
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2017-12-19                                            
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)                                            
Valuta SEK                                                  
Deltagandegraden upp 1,20                                                  
Deltagandegraden ned till -30 % 1,00                                                  
Riskbarriδr 50%                                                  
                Genomsnittsberδkning                                  
Vδrdering                      €                         1,00  €                         2,00  €                         3,00  €                         4,00  €                         5,00  €                         6,00  €                         7,00  €                         8,00  €                         9,00  €                       10,00  €                       11,00  €                       12,00  €                       13,00      
Dagskurs 154,75%             Namn Ticker Startvδrde 2016-12-05 2017-01-05 2017-02-06 2017-03-06 2017-04-05 2017-05-05 2017-06-05 2017-07-05 2017-08-07 2017-09-05 2017-10-05 2017-11-06 2017-12-05      
Lεngsiktigt vδrde N/A             OMXS30 OMX Index 1091,33  €                   1 483,29  €                   1 522,10  €                   1 548,90  €                   1 575,52  €                   1 558,56  €                   1 642,04  €                   1 637,90  €                   1 627,21  €                   1 575,47  €                   1 546,99  €                   1 653,15  €                   1 676,14  €                   1 613,36      
                 €                            -                                      
Underliggande                €                            -                                      
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning        €                            -                                      
OMXS30 1091,33 1616,04 148,08% 48,08%                                            
                  Avkastning:   35,92% 39,47% 41,93% 44,37% 42,81% 50,46% 50,08% 49,10% 44,36% 41,75% 51,48% 53,59% 47,83%      
                  IF:    €                         0,36  €                         0,39  €                         0,42  €                         0,44  €                         0,43  €                         0,50  €                         0,50  €                         0,49  €                         0,44  €                         0,42  €                         0,51  €                         0,54  €                         0,48      
                  Observation:   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08      
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                Genomsnittsberδkning:  45,63%