Twin-Win Sprinter Sverige 7
  Emittent Rating S&P    
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2017-09-13
ISIN SE0004724482   Utgiven 2012-09-26
Köpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2012-09-12
Denominering 10 000   Förfallodag 2017-09-26
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)
Valuta SEK      
Deltagandegraden upp 1,20      
Deltagandegraden ned 0,80      
Riskbarriär 50%      
         
Värdering        
Dagskurs 151,37%      
Långsiktigt värde N/A      
         
Underliggande        
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning
OMXS30 1085,76 1578,52 145,38% 45,38%