Twin-Win Aktieindexobligation Next To China 8
  Emittent Morgan Stanley          
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2017-08-07      
ISIN SE0004634376   Utgiven 2012-08-07      
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2012-07-16      
Denominering 10 000   Förfallodag 2017-08-07      
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs.)      
Valuta Det kapitalskyddade beloppet är valutasäkrat i SEK. Avkastning utöver kapitalskyddet är valutaexponerat mot USD            
           
           
Deltagandegrad upp 1,20            
Deltagandegrad ned (ned till -30%) 1,00            
Avkastningsbarriär 70%            
               
Värdering              
Dagskurs 131,88%            
Långsiktigt värde N/A            
               
Underliggande              
Index Startvärde Senaste Utveckling Avkastning      
SPX/ASX 200 Index 4105,10 5773,56 140,64% 40,64%      
MSCI Taiwan Index 250,37 399,23 159,46% 59,46%      
MSCI Singapore Free Index 345,45 368,99 106,81% 6,81%      
KOSPI 200 Index 239,39 313,96 131,15% 31,15%      
Utveckling index: 134,52%            
Avkastning index: 34,52%            
Utveckling sämsta index: 106,81%            
               
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling        
USD/SEK 7,0416 8,1460 15,68%