Twin-Win Sprinter Sverige 6                                                        
  Emittent Rating S&P                                                            
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2017-08-07                                                        
ISIN SE0004633931   Utgiven 2012-08-07                                                        
Kφpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2012-07-16                                                        
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2017-08-07                                                        
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)                                                        
Valuta SEK                                                              
Deltagandegraden upp 1,40                                                              
Deltagandegraden ned 1,00                                                              
Riskbarriδr 50%                                                              
                Genomsnittsberδkning                                              
Vδrdering                      €                         1,00  €                         2,00  €                         3,00  €                         4,00  €                         5,00  €                         6,00  €                         7,00  €                         8,00  €                         9,00  €                       10,00  €                       11,00  €                       12,00  €                       13,00                  
Dagskurs 165,3876%             Namn Ticker Startvδrde 2016-07-18 2016-08-16 2016-09-16 2016-10-17 2016-11-16 2016-12-16 2017-01-16 2017-02-16 2017-03-16 2017-04-18 2017-05-16 2017-06-16 2017-07-17                  
Lεngsiktigt vδrde N/A             OMXS30 OMX Index 1037,80  €                   1 368,25  €                   1 406,26  €                   1 405,31  €                   1 438,28  €                   1 458,25  €                   1 548,20  €                   1 512,97  €                   1 576,33  €                   1 593,25  €                   1 557,21  €                   1 653,06  €                   1 635,94  €                   1 639,33                  
                 €                            -                                                  
Underliggande                €                            -                                                  
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning        €                            -                                                  
OMXS30 1037,80 1570,22 151,30% 51,30%                                                        
                  Avkastning:   31,84% 35,50% 35,41% 38,59% 40,51% 49,18% 45,79% 51,89% 53,52% 50,05% 59,28% 57,63% 57,96%                  
                  IF:    €                         0,32  €                         0,36  €                         0,35  €                         0,39  €                         0,41  €                         0,49  €                         0,46  €                         0,52  €                         0,54  €                         0,50  €                         0,59  €                         0,58  €                         0,58                  
                  Observation:   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08                  
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                Genomsnittsberδkning:  46,71%