Twin-Win Sprinter Sverige 5                                                                                  
  Emittent Rating S&P                                                                                      
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2017-05-31                                                                                  
ISIN SE0004548329   Utgiven 2012-06-12                                                                                  
Kφpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2012-05-28                                                                                  
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2017-06-12                                                                                  
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)                                                                                  
Valuta SEK                                                                                        
Deltagandegraden upp 150%                                                                                        
Deltagandegraden ned 100%                                                                                        
Riskbarriδr 50%                                                                                        
                Genomsnittsberδkning                                                                        
Vδrdering                      €                         1,00  €                         2,00  €                         3,00  €                         4,00  €                         5,00  €                         6,00  €                         7,00  €                         8,00  €                         9,00  €                       10,00  €                       11,00  €                       12,00  €                       13,00                                            
Dagskurs 175,76%             Namn Ticker Startvδrde 2016-05-30 2016-06-28 2016-07-28 2016-08-29 2016-09-28 2016-10-28 2016-11-28 2016-12-28 2017-01-30 2017-02-28 2017-03-28 2017-04-28 2017-05-28                                            
Lεngsiktigt vδrde N/A             OMXS30 OMX Index 985,12  €                   1 379,81  €                   1 278,52  €                   1 382,08  €                   1 411,98  €                   1 425,24  €                   1 459,36  €                   1 472,68  €                   1 527,30  €                   1 528,89  €                   1 570,17  €                   1 580,09  €                   1 626,99 #N/A N/A                                            
                 €                            -                                                                            
Underliggande                €                            -                                                                            
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning        €                            -                                                                            
OMXS30 985,12 1643,08 166,79% 66,79%                                                                                  
                  Avkastning:   40,06% 29,78% 40,30% 43,33% 44,68% 48,14% 49,49% 55,04% 55,20% 59,39% 60,40% 65,16% #VALUE!                                            
                  IF:    €                         0,40  €                         0,30  €                         0,40  €                         0,43  €                         0,45  €                         0,48  €                         0,49  €                         0,55  €                         0,55  €                         0,59  €                         0,60  €                         0,65  €                            -                                              
                  Observation:   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00                                            
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
                Genomsnittsberδkning:  50,60%