Aktieindexobligation Sverige 7
  Emittent Rating S&P      
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2017-05-31  
ISIN SE0004548253   Utgiven 2012-06-12  
K๖pkurs (inkl. 2% courtage) 102%   Startdag: 2012-05-28  
Denominering 10 000   F๖rfallodag 2017-06-12  
Kapitalskydd Ja   Genomsnittsberไkning 12 mๅnader (13 obs)  
Valutarisk Nej        
Deltagandegrad (๖ver aggregerad kupong) 1,00   Kupongutbetalning    
Garanterad kupong 1,00%   2013-06-12    
      2014-06-12    
      2015-06-12    
      2016-06-13    
           
Vไrdering          
Dagskurs 145,51%        
Lๅngsiktigt vไrde N/A        
           
Underliggande          
Index Startvไrde (NAV) Senaste (NAV) Utveckling Avkastning  
OMXS30 985,12 1 643,08 166,79% 66,79%  
Utveckling Index 166,79%        
Avkastning Index 66,79%