Twin-Win Sprinter USA                                              
  Emittent Rating S&P                                                  
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2017-06-05                                              
ISIN SE0004548220   Utgiven 2012-06-11                                              
Kφpkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2012-05-29                                              
Denominering 10 000   Fφrfallodag 2017-06-12                                              
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)                                              
Valuta SEK                                                    
Deltagandegraden upp 160%                                                    
Deltagandegraden ned 100%                                                    
Riskbarriδr 50%                                                    
                Genomsnittsberδkning                                    
Vδrdering                      €                         1,00  €                         2,00  €                         3,00  €                         4,00  €                         5,00  €                         6,00  €                         7,00  €                         8,00  €                         9,00  €                       10,00  €                       11,00  €                       12,00  €                       13,00        
Dagskurs 230,26%             Namn Ticker Startvδrde 2016-05-31 2016-06-29 2016-07-29 2016-08-29 2016-09-29 2016-10-31 2016-11-29 2016-12-29 2017-01-30 2017-03-01 2017-03-29 2017-05-01 2017-05-29        
Lεngsiktigt vδrde N/A             S&P 500 SPX Index 1332,42  €                   2 096,96  €                   2 070,77  €                   2 173,60  €                   2 180,38  €                   2 151,13  €                   2 126,15  €                   2 204,66  €                   2 249,26  €                   2 280,90  €                   2 395,96  €                   2 361,13  €                   2 388,33 #N/A N/A        
                 €                            -                                        
Underliggande                €                            -                                        
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning       Valuta                                      
S&P 500 1332,42 2439,07 183,06% 83,06%                                              
                  Avkastning:   57,38% 55,41% 63,13% 63,64% 61,45% 59,57% 65,46% 68,81% 71,18% 79,82% 77,21% 79,25% #VALUE!        
                  IF:    €                         0,57  €                         0,55  €                         0,63  €                         0,64  €                         0,61  €                         0,60  €                         0,65  €                         0,69  €                         0,71  €                         0,80  €                         0,77  €                         0,79  €                            -          
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling           Observation:   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00        
USD/SEK 7,1271 8,6543 21,43%                                                
                                                       
                                                       
                                                       
                Genomsnittsberδkning:  68,11%