Twin-Win Sprinter Sverige 4  
  Emittent Rating S&P      
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2017-05-03  
ISIN SE0004490787   Utgiven 2012-05-08  
K๖pkurs (inkl 2 % courtage) 102%   Startdag: 2012-04-25  
Denominering 10 000   F๖rfallodag 2017-05-08  
Kapitalskydd Nej   Genomsnittsberไkning 12 mๅnader (13 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegraden upp 1,55        
Deltagandegraden ned 100%        
Riskbarriไr 50%        
           
Vไrdering          
Dagskurs 162,36%        
Lๅngsiktigt vไrde 187,32%        
           
Underliggande          
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning  
OMXS30 1041,67 1628,50 156,34% 56,34%