Aktieindexobligation Sverige 4
  Emittent Rating S&P      
  Morgan Stanley A- Uppdaterat per den: 2015-11-26  
ISIN SE0004019719   Utgiven 2011-07-27  
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2011-06-27  
Denominering: 500 000   Fφrfallodag 2016-07-27  
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegrad 1,00        
           
           
           
Vδrdering          
Dagskurs 146,07%        
Lεngsiktigt vδrde N/A        
           
Underliggande          
Index Startvδrde (NAV) Senaste (NAV) Utveckling Avkastning  
OMXS30 1 068,89 1 518,54 142,07% 42,07%  
Utveckling Index 142,07%        
Avkastning Index 42,07%