Sprinter Kazakstan  
  Emittent Rating S&P      
  ING A Uppdaterat per den: 2016-08-01  
ISIN SE0003963354   Utgiven 2011-07-29  
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2011-07-08  
Nominellt belopp: 10 000   Fφrfallodag 2016-07-29  
Kapitalskydd 0%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)  
Valuta SEK        
Valutarisk Ja, mot USD        
Deltagandegrad 1,20        
Riskbarriδr 50%    
           
           
Vδrdering          
Dagskurs 19,08%        
Lεngsiktigt vδrde N/A        
           
Underliggande          
Index Index start Senaste Utveckling Φver barriδr pε slutdag  
Kazakh Traded Index USD 764,95 159,52 20,85% Nej  
Utveckling korg 20,85%        
Sδmsta indexets utveckling 20,85%        
           
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling    
USD/SEK 6,38 8,57 34,20%