Aktieindexobligation Ryssland / Φsteuropa
  Emittent Rating S&P            
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2016-05-25        
ISIN SE0003910694   Utgiven 2011-06-13        
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 107%   Startdag: 2011-05-20        
Denominering: 10 000   Fφrfallodag 2016-06-13        
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)        
Valuta SEK              
Deltagandegrad 1,00              
                 
                 
                 
Vδrdering                
Dagskurs N/A              
Lεngsiktigt vδrde 100,00%              
                 
                 
Underliggande                
Index Startvδrde Senaste Utveckling Avkastning        
Russian Depositary Index in USD 2 019,24 1 059,32 52,46% -47,54%        
CECE Composite Index in EUR 2 231,88 1 361,29 60,99% -39,01%        
Utveckling korg 56,73%              
Avkastning korg -43,27%              
                 
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling          
USD/SEK 6,28 8,31 32,31%