Aktieindexobligation Sverige 3                                          
  Emittent Rating S&P                                              
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2016-04-13                                          
ISIN SE0003814631   Utgiven 2011-05-02                                          
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 107%   Startdag: 2011-04-08                                          
Denominering: 10 000   Fφrfallodag 2016-05-02                                          
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)                                          
Valuta SEK                                                
Deltagandegrad 1,30                                                
Riskbarriδr -                                                
                                                   
                Genomsnittsberδkning                                
Vδrdering                      €                     1,00  €                     2,00  €                     3,00  €                     4,00  €                     5,00  €                     6,00  €                     7,00  €                     8,00  €                     9,00  €                    10,00  €                    11,00  €                    12,00  €    13,00    
Dagskurs 138,05%             Namn Ticker Startvδrde 2015-04-08 2015-05-08 2015-06-08 2015-07-08 2015-08-10 2015-09-08 2015-10-08 2015-11-09 2015-12-08 2016-01-08 2016-02-08 2016-03-08 2016-04-08    
Lεngsiktigt vδrde N/A             OMXS30 OMX Index 1151,37  €               1 686,77  €               1 616,46  €               1 589,57  €               1 520,88  €               1 636,54  €               1 488,88  €               1 464,49  €               1 511,55  €               1 454,99  €               1 348,76  €               1 273,95  €               1 390,58  €1 364,95    
                                                   
Underliggande                                                  
Index Startvδrde (NAV) Senaste (NAV) Utveckling Avkastning                                          
OMXS30 1 151,37 1 391,80 120,88% 20,88%                                          
Utveckling 120,88%               Avkastning:   46,50% 40,39% 38,06% 32,09% 42,14% 29,31% 27,20% 31,28% 26,37% 17,14% 10,65% 20,78% 18,55%    
Avkastning 20,88%               IF:    €                     0,47  €                     0,40  €                     0,38  €                     0,32  €                     0,42  €                     0,29  €                     0,27  €                     0,31  €                     0,26  €                     0,17  €                     0,11  €                     0,21  €      0,19    
                  Observation:   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08    
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                                                   
                Genomsnittsberδkning:  129,27% 29,27%