Aktieindexobligation Sverige 2
  Emittent Rating S&P                                                
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2016-03-15                                            
ISIN SE0003723626   Utgiven 2011-03-18                                            
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 107%   Startdag: 2011-02-25                                            
Denominering: 10 000   Fφrfallodag 2016-03-18                                            
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)                                            
Valuta SEK                                                  
Deltagandegrad 1,20                                                  
Riskbarriδr -                                                  
                                                     
              Genomsnittsberδkning                                      
Vδrdering              €                     1,00  €                     2,00  €                     3,00  €                     4,00  €                     5,00  €                     6,00  €                     7,00  €                     8,00  €                     9,00  €                    10,00  €                    11,00  €                    12,00  €                    13,00        
Dagskurs 145,23%           Namn Ticker Startvδrde 2015-02-25 2015-03-25 2015-04-27 2015-05-25 2015-06-25 2015-07-27 2015-08-25 2015-09-25 2015-10-26 2015-11-25 2015-12-28 2016-01-25 2016-02-25        
Lεngsiktigt vδrde N/A           Utveckling OMX Index 1116,83 1678,73 1694,39 1719,93 1650,69 1601,12 1581,33 1483,35 1418,47 1506,16 1506,52 1434,06 1354,41 1360,97        
              Avkastning: 50,31% 51,71% 54,00% 47,80% 43,36% 41,59% 32,82% 27,01% 34,86% 34,89% 28,40% 21,27% 21,86%        
Underliggande             IF: 50,31% 51,71% 54,00% 47,80% 43,36% 41,59% 32,82% 27,01% 34,86% 34,89% 28,40% 21,27% 21,86%        
Index Startvδrde (NAV) Senaste (NAV) Utveckling Avkastning     Observation: 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08        
OMXS30 1 116,83 1 409,47 126,20% 26,20%                                            
Utveckling 126,20%                                                  
Avkastning 26,20%                                                  
       
              Genomsnittsberδkning:  137,68%