Aktieindexobligation Next to China Tr 6    
  Emittent Rating S&P      
  Morgan Stanley BBB+ Uppdaterat per den: 2016-03-15  
ISIN SE0003723592   Utgiven 2011-03-21  
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2011-02-25  
Denominering: 10 000   Fφrfallodag 2016-03-21  
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegrad 1,33        
Riskbarriδr -        
           
           
Vδrdering          
Dagskurs 105,00%        
Lεngsiktigt vδrde N/A        
           
Underliggande          
Index Startvδrde (NAV) Senaste (NAV) Utveckling Avkastning  
SPX/ASX 200 Index 4 836,50 5 111,42 105,68% 5,68%  
MSCI Taiwan 306,58 315,69 102,97% 2,97%  
MSCI Singapore Index 357,84 319,49 89,28% -10,72%  
KOSPI 200 Index 259,28 241,83 93,27% -6,73%  
Utveckling 97,80%        
Avkastning -2,20%        
           
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling    
USD/SEK 6,38 8,35 30,78%