Sprinter BRIC 3                                        
  Emittent Rating S&P                                            
  Morgan Stanley A- Uppdaterat per den: 2015-12-30                                        
ISIN SE0003617588   Utgiven 2011-01-14                                        
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2010-12-22                                        
Nominellt belopp: 10 000   Fφrfallodag 2016-01-14                                        
Kapitalskydd 0%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)                                        
Valuta SEK                                              
Valutarisk Ja, mot USD                                              
Deltagandegrad 1,75                                              
Riskbarrδr 50%                                              
                                                 
                Genomsnittsberδkning                              
                       €                      1,00  €                      2,00  €                      3,00  €                      4,00  €                      5,00  €                      6,00  €                      7,00  €                      8,00  €                      9,00  €                    10,00  €                    11,00  €                    12,00  €                    13,00  
Vδrdering               Namn Ticker Startvδrde 2014-12-22 2015-01-22 2015-02-23 2015-03-23 2015-04-22 2015-05-22 2015-06-22 2015-07-22 2015-08-24 2015-09-22 2015-10-22 2015-11-23 2015-12-22  
Dagskurs 25,6782%             Russian Depositary Index in USD RDXUSD Index 1925,61  €                   984,93  €                1 004,18  €                1 077,94  €                1 032,06  €                1 202,86  €                1 257,82  €                1 170,90  €                1 093,98  €                   877,59  €                   944,11  €                1 037,98  €                1 086,26  €                   888,04  
Lεngsiktigt vδrde N/A             WisdomTree India Earnings Fund epi us equity 25,92  €                    22,20  €                    24,29  €                    23,53  €                    22,87  €                    22,65  €                    22,28  €                    21,95  €                    22,38  €                    17,76  €                    19,30  €                    21,14  €                    19,45  €                    19,60  
                Hang Seng China Enterprises Index hscei index 12611,30  €              11 744,02  €              12 047,27  €              12 041,49  €              12 177,82  €              14 669,73  €              14 433,36  €              13 383,68  €              11 734,27  €                9 602,29  €                9 835,39  €              10 600,52  €              10 229,43  €                9 731,53  
Underliggande               iShares MSCI BRAZIL INDEX FUND EWZ up index 74,61  €                    36,61  €                    37,91  €                    34,75  €                    32,17  €                    35,38  €                    34,20  €                    34,09  €                    30,46  €                    24,01  €                    21,90  €                    23,67  €                    24,82  €                    20,92  
Index Index start Senaste Utveckling Φver barriδr pε slutdag                                        
Russian Depositary Index in USD 1925,61 889,46 46,19% Nej         Avkastning:   69,75% -26,95% -27,80% -29,62% -21,60% -22,11% -25,67% -30,74% -44,40% -42,29% -37,19% -38,54% -43,27%  
WisdomTree India Earnings Fund 25,92 19,88 76,70% Ja                                    
Hang Seng China Enterprises Index 12611,30 9 659,88 76,60% Ja         IF:    €                      0,70                       0,27                       0,28                       0,30                       0,22                       0,22                       0,26                       0,31                       0,44                       0,42                       0,37                       0,39                       0,43  
iShares MSCI BRAZIL INDEX FUND 74,61 21,60 28,95% Nej         Observation:   0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08  
Utveckling korg 57,11%                                              
Sδmsta indexets utveckling 28,95%                                              
                                                 
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling         Genomsnittsberδkning:  -24,65%                              
USD/SEK 6,80 8,39 23,34%