Aktieindexobligation Asiens Nya Tigrar 2
  Emittent Rating S&P                                                          
  Morgan Stanley A- Uppdaterat per den: 2015-12-30                                                      
ISIN SE0003617562   Utgiven 2011-01-18                                                      
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 112%   Startdag: 2010-12-22                                                      
Denominering: 10 000   Fφrfallodag 2016-01-18                                                      
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberδkning 18 mεnader (19 obs)                                                      
Valuta SEK                                                            
Deltagandegrad 1,0                                                            
Riskbarriδr -                                                            
                                                               
              Genomsnittsberδkning                                                
Vδrdering              €                     1,00  €                     2,00  €                     3,00  €                     4,00  €                     5,00  €                     6,00  €                     7,00  €                     8,00  €                     9,00  €                    10,00  €                    11,00  €                    12,00  €                    13,00  €                    14,00  €                    15,00  €                    16,00  €                    17,00  €                    18,00  €                    19,00      
Dagskurs 107,43%           Namn Ticker Startvδrde 2014-06-23 2014-07-22 2014-08-22 2014-09-22 2014-10-22 2014-11-24 2014-12-22 2015-01-22 2015-02-23 2015-03-23 2015-04-22 2015-05-22 2015-06-22 2015-07-22 2015-08-24 2015-09-22 2015-10-22 2015-11-23 2015-12-22      
Lεngsiktigt vδrde N/A           S&P South East Asia Index SPSEA4DP Index 454,66 520,68 545,82 548,70 541,02 522,65 533,03 502,90 503,48 510,19 503,49 517,85 499,59 472,50 459,52 374,94 391,28 416,04 405,19 389,07      
              Avkastning: 14,52% 20,05% 20,68% 18,99% 14,95% 17,24% 10,61% 10,74% 12,21% 10,74% 13,90% 9,88% 3,92% 1,07% -17,53% -13,94% -8,49% -10,88% -14,43%      
Underliggande             IF: 14,52% 20,05% 20,68% 18,99% 14,95% 17,24% 10,61% 10,74% 12,21% 10,74% 13,90% 9,88% 3,92% 1,07% -17,53% -13,94% -8,49% -10,88% -14,43%      
Index Startvδrde (NAV) Senaste (NAV) Utveckling Avkastning     Observation: 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05      
S&P South East Asia Index 454,66 392,65 86,36% -13,64%                                                      
Utveckling 86,36%                                                            
Avkastning -13,64%                                                            
       
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling       Genomsnittsberδkning:  107,11%                                            
USD/SEK 6,80 8,39 23,34%