Aktieindexobligation Next to China Ti 3    
  Emittent Rating S&P      
  Morgan Stanley A- Uppdaterat per den: 2015-10-12  
ISIN SE0003459072   Utgiven 2010-10-25  
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 112%   Startdag: 2010-10-08  
Denominering: 10 000   Fφrfallodag 2015-10-08  
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegrad 1,70        
Riskbarriδr -        
           
           
Vδrdering          
Dagskurs 117,19%        
Lεngsiktigt vδrde N/A        
           
Underliggande          
Index Startvδrde Senaste Utveckling Avkastning  
SPX/ASX 200 Index 4 681,40 5 232,87 111,78% 11,78%  
MSCI Taiwan 290,77 318,25 109,45% 9,45%  
MSCI Singapore Index 370,13 340,28 91,94% -8,06%  
KOSPI 200 Index 246,51 246,49 99,99% -0,01%  
Utveckling 103,29%        
Avkastning 3,29%        
           
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling    
USD/SEK 6,69 8,18 22,28%