Aktieindexobligation Next to China TR 3      
  Emittent Rating S&P        
  Morgan Stanley A- Uppdaterat per den: 2015-10-12    
ISIN SE0003459064   Utgiven 2010-10-25    
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2010-10-08    
Denominering: 10 000   Fφrfallodag 2015-10-08    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)    
Valuta SEK          
Deltagandegrad 1,0          
Riskbarriδr -          
             
             
Vδrdering            
Dagskurs 110,11%          
Lεngsiktigt vδrde N/A          
             
Underliggande            
Index Startvδrde Senaste Utveckling Avkastning    
SPX/ASX 200 Index 4 681,40 5 232,87 111,78% 11,78%    
MSCI Taiwan 290,77 318,25 109,45% 9,45%    
MSCI Singapore Index 370,13 340,28 91,94% -8,06%    
KOSPI 200 Index 246,51 246,49 99,99% -0,01%    
Utveckling 103,29%          
Avkastning 3,29%          
             
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling      
USD/SEK 6,69 8,18 22,28%