Aktieindexobligation Next to China TR
  Emittent Rating S&P    
  Morgan Stanley A- Uppdaterat per den: 2015-07-15
ISIN SE0003334432   Utgiven 2010-07-20
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2010-07-08
Denominering: 10 000   Fφrfallodag 2015-07-20
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)
Valuta SEK      
Deltagandegrad 1,15      
Riskbarriδr -      
         
         
Vδrdering        
Dagskurs 125,88%      
Lεngsiktigt vδrde N/A      
         
Underliggande        
Index Startvδrde Senaste Utveckling Avkastning
SPX/ASX 200 Index 4 356,70 5 577,40 128,02% 28,02%
MSCI Taiwan 269,24 338,75 125,82% 25,82%
MSCI Singapore Index 341,86 373,45 109,24% 9,24%
KOSPI 200 Index 220,78 248,64 112,62% 12,62%
Utveckling 118,92%      
Avkastning 18,92%      
         
Valuta Start (USD/SEK) Senast(USD/SEK) Utveckling  
USD/SEK 7,51 8,53 13,62%