Callable Sprinter Sverige
  Emittent Rating S&P    
  UBS A Uppdaterat per den: 2014-04-08
ISIN SE0003241918   Utgiven 2010-04-06
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2010-03-19
Exponerat belopp: 10 000   Förfallodag 2014-04-02
Kapitalskydd 0,00   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)
Valuta SEK      
Deltagandegrad 1,50      
Riskbarriär 60%      
Om emittent återköper produkt vid år 1 110%      
Datum för eventuellt återköp  2011-03-21- Emittent valde att ej
 nyttja sin rätt till förtida lösen
     
         
Värdering      
Dagskurs 134,28%      
Långsiktigt värde N/A      
         
Underliggande      
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning
OMXS30 1 020,26 1 355,04 132,81% 32,81%
Barriär 612,16