Aktieindexobligation Sverige
  Emittent Rating S&P    
  Morgan Stanley A- Uppdaterat per den: 2015-02-13
ISIN SE0003176429   Utgiven 2010-04-06
Kφpkurs (inkl. 2 % courtage) 112%   Startdag: 2010-02-10
Nominellt belopp: 10000   Fφrfallodag 2015-02-25
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberδkning 12 mεnader (13 obs)
Valuta SEK      
Deltagandegrad 1,10      
Riskbarriδr 100%      
         
         
         
Vδrdering      
Dagskurs 153,77%      
Lεngsiktigt vδrde N/A      
         
Underliggande      
Index Index start Senaste Utveckling Avkastning
OMXS30 937,05 1 642,11 175,24% 75,24%