Diskonteringscertifikat Nordiska Bolag  
  Emittent Rating S&P Uppdaterat per den: 2014-12-23        
  Commerzbank A-       Avläsningsdagar Förfall  
ISIN SE0003086933   Utgiven 2010-01-11   2010-06-18 Nej  
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 7 600   Startdag: 2009-12-18   2010-12-20 Nej  
Nominellt belopp: 10 000   Förfallodag 2015-01-05   2011-06-20 Nej  
Kapitalskydd 0%         2011-12-19 Nej  
Valuta SEK         2012-06-18 Nej  
Deltagandegrad -         2012-12-18 Nej  
Riskbarriär ( i den aktie som utvecklats sämst) 50%         2013-06-18 Nej  
Maxavkastning 31,58% /löptid         2013-12-18 Nej  
Villkor: Alla bolag på eller över startkursen vid ett avläsningstillfälle = Produkt förfaller. På slutdagen måste alla bolag vara på eller över 50 % av startkursen för att förfalla till nominellt.           2014-06-18 Nej  
            2014-12-18 Ja  
Värdering                
Dagskurs 10 000              
Långsiktigt värde N/A              
                 
Underliggande                
Bolag Startkurs Senast Utveckling Avkastning Över förfallobarriär Över barriär på slutdag    
Fortum 17,89 18,11 101,23% 1,23% Ja Ja    
Nokia 8,70 6,61 75,92% -24,08% Nej Ja    
Nordea 72,85 90,75 124,57% 24,57% Ja Ja    
ERICSSON B 65,50 95,05 145,11% 45,11% Ja Ja    
ASTRAZENECA 331,50 554,50 167,27% 67,27% Ja Ja    
Utveckling i den sämsta aktien 75,92%              
Avkastningen i den sämsta aktien -24,08%