Fondobligation High Yield
  Emittent Rating S&P        
  UBS A Uppdaterat per den: 2013-07-09  
ISIN SE0002910760   Utgiven 2009-07-14    
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2009-06-30    
Nominellt belopp: 10 000   Förfallodag 2013-07-17    
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 18 månader (19 obs)    
Valuta SEK          
Deltagandegrad 1,0          
Riskbarriär -          
             
             
             
Värdering            
Dagskurs 136,48%          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Fond Start (NAV) Senaste (NAV) Utveckling Avkastning    
BlueBay Investment Grade Bond Fund 119,19 153,78 129,02% 29,02%    
BlueBay High Yield Bond Fund 193,75 300,17 154,93% 54,93%    
Utveckling 141,97%          
Avkastning 41,97%