Hävstångscertifikat High Yield 2
  Emittent Rating S&P      
  Commerzbank A Uppdaterat per den: 2012-07-16  
ISIN SE0002907428   Utgiven 2009-07-14  
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 17 000   Startdag: 2009-06-30  
Nominellt belopp: 100 000   Förfallodag 2012-07-16  
Kapitalskydd 0%   Genomsnittsberäkning 6 månader (7 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegrad 1,0        
Riskbarriär -        
           
           
           
Värdering          
Dagskurs 27 886        
Långsiktigt värde N/A        
           
Underliggande          
Fond Start (NAV) Senaste (NAV) Utveckling Avkastning  
BlueBay High Yield Bond Fund 193,75 274,53 141,69% 41,69%  
BlueBay Investment Grade Bond Fund 119,19 144,87 121,55% 21,55%  
Utveckling 131,62%        
Avkastning 31,62%