Hävstångscertifikat High Yield
  Emittent Rating S&P      
  Commerzbank A Uppdaterat per den: 2012-05-29  
ISIN SE0002870030   Utgiven 2009-07-14  
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 17 000   Startdag: 2009-05-26  
Nominellt belopp: 100 000   Förfallodag 2012-06-05  
Kapitalskydd 0%   Genomsnittsberäkning 6 månader (7 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegrad 1,0        
Riskbarriär 0%        
           
           
           
Värdering          
Dagskurs 30 961        
Långsiktigt värde N/A        
           
Underliggande          
Fond Start (NAV) Senaste (NAV) Utveckling Avkastning  
BlueBay High Yield Bond Fund 185,36 267,67 144,41% 44,41%  
BlueBay Investment Grade Bond Fund 115,42 141,59 122,67% 22,67%  
Utveckling 133,54%        
Avkastning 33,54%