Aktieindexobligation Sverige Select "Best Lock"
 
Emittent Rating S&P      
  Commerzbank A- Uppdaterat per den: 2014-06-03  
ISIN SE0002866392   Utgiven 2009-05-29  
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2009-05-22  
Nominellt belopp: 10 000   Förfallodag 2014-06-05  
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)  
Valuta SEK        
Deltagandegrad 1,0        
Riskbarriär 0%        
Avkastningen för de fyra aktierna som utvecklats bäst på slutdagen är låst till 50%        
           
Värdering          
Dagskurs 144,06%        
Långsiktigt värde N/A        
Underliggande          
Aktie Startvärde Senast Avkastning Avkastning (Genomsnittsberäkning) Best Lock
SWEDISH MATCH 121,00 232,00 91,74% 82,95% 82,95%
ALFA LAVAL 74,25 175,50 136,36% 113,74% 50,00%
SVENSKA HANDELSBANKEN A 147,75 339,30 129,64% 107,73% 50,00%
ELECTROLUX B 96,75 166,00 71,58% 72,69% 72,69%
TELE 2 B 44,18 79,15 79,15% 79,58% 79,58%
SCANIA B 78,00 199,70 156,03% 95,68% 50,00%
H&M AB 175,75 286,80 63,19% 52,13% 52,13%
SCA B 84,75 187,80 121,59% 113,92% 50,00%
TELIA SONERA 38,29 49,17 28,42% 28,02% 28,02%
ASTRAZENECA 311,50 489,40 57,11% 21,59% 21,59%
ERICSSON B 65,80 82,35 25,15% 5,32% 5,32%
SECURITAS B 64,00 77,60 21,25% 26,28% 26,28%
Utveckling med "Best Lock" 147,38%        
Utveckling utan "Best Lock" 181,77%        
Avkastning "Best Lock" 47,38%        
Aktieindexobligation Sverige Select "Best Lock"                                        
 
Emittent Rating S&P                                              
  Commerzbank A- Uppdaterat per den: 2014-04-10                                          
ISIN SE0002866392   Utgiven 2009-05-29                                          
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2009-05-22                                          
Nominellt belopp: 10 000   Förfallodag 2014-06-05                                          
Kapitalskydd 100%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)                                          
Valuta SEK                                                
Deltagandegrad 1,0                                                
Riskbarriär 0%                                                
Avkastningen för de fyra aktierna som utvecklats bäst på slutdagen är låst till 50%                                                
                                                   
Värdering                                                  
Dagskurs 143,10%                                                
Långsiktigt värde 146,81%           Genomsnittsberäkning                  
Underliggande                                     1,00                         2,00                         3,00                         4,00                         5,00                         6,00                         7,00                         8,00                         9,00                       10,00                       11,00                       12,00                       13,00      
Aktie Startvärde Senast Avkastning Avkastning (Genomsnittsberäkning) Best Lock   Namn Ticker Startvärde 2013-05-22 2013-06-24 2013-07-22 2013-08-22 2013-09-23 2013-10-22 2013-11-22 2013-12-23 2014-01-22 2014-02-24 2014-03-24 2014-04-22 2014-05-22      
SWEDISH MATCH 121,00 212,70 75,79% 81,29% 81,29%   SWEDISH MATCH swma ss equity 121,00                     235,90                     232,70                     238,90                     238,40                     233,10                     225,10                     204,40                     205,70                     201,40                     206,10                     204,60 #N/A N/A #N/A N/A      
ALFA LAVAL 74,25 181,40 144,31% 114,61% 50,00%   ALFA LAVAL alfa ss equity 74,25                     149,80                     133,80                     147,70                     147,10                     154,60                     156,40                     150,80                     164,00                     164,00                     173,00                     167,50 #N/A N/A #N/A N/A      
SVENSKA HANDELSBANKEN A 147,75 323,90 119,22% 107,13% 50,00%   SVENSKA HANDELSBANKEN A shba ss equity 147,75                     302,00                     260,20                     289,90                     291,20                     285,70                     296,20                     301,70                     314,00                     324,30                     331,20                     334,20 #N/A N/A #N/A N/A      
ELECTROLUX B 96,75 147,90 52,87% 70,42% 70,42%   ELECTROLUX B eluxb ss Equity 96,75                     186,00                     163,20                     184,00                     181,60                     178,70                     174,60                     159,10                     166,40                     163,40                     148,50                     142,20 #N/A N/A #N/A N/A      
TELE 2 B 44,18 78,60 77,91% 78,93% 78,93%   TELE 2 B tel2b ss equity 44,18                       83,60                       76,05                       81,40                       82,65                       84,75                       75,65                       79,75                       73,05                       74,85                       80,25                       78,45 #N/A N/A #N/A N/A      
SCANIA B 78,00 190,00 143,59% 95,42% 50,00%   SCANIA B scvb ss equity 78,00                     149,30                     131,30                     134,10                     138,10                     141,90                     137,00                     128,50                     125,10                     128,80                     194,50                     193,00 #N/A N/A #N/A N/A      
H&M AB 175,75 275,90 56,98% 51,85% 51,85%   H&M AB hmb ss equity 175,75                     239,60                     215,60                     235,50                     240,90                     265,20                     275,70                     274,40                     296,00                     297,30                     291,30                     286,00 #N/A N/A #N/A N/A      
SCA B 84,75 184,60 117,82% 113,57% 50,00%   SCA B scab ss equity 84,75                     178,80                     157,30                     172,00                     171,20                     164,70                     176,90                     192,50                     195,20                     199,20                     192,50                     183,50 #N/A N/A #N/A N/A      
TELIA SONERA 38,29 45,16 17,95% 27,05% 27,05%   TELIA SONERA tlsn ss equity 38,29                       46,09                       42,47                       46,45                       47,08                       48,87                       52,85                       54,35                       53,20                       52,85                       50,25                       47,60 #N/A N/A #N/A N/A      
ASTRAZENECA 311,50 421,00 35,15% 19,73% 19,73%   ASTRAZENECA azn ss equity 311,50                     347,30                     318,40                     326,20                     327,40                     328,40                     329,90                     368,00                     385,30                     422,60                     442,80                     410,10 #N/A N/A #N/A N/A      
ERICSSON B 65,80 87,50 32,98% 7,74% 7,74%   ERICSSON B secub ss equity 65,80                       62,25                       56,55                       61,45                       71,95                       72,55                       74,20                       67,85                       67,30                       72,25                       69,05                       71,20 #N/A N/A #N/A N/A      
SECURITAS B 64,00 77,50 21,09% 24,73% 24,73%   SECURITAS B ericb ss equity 64,00                       79,90                       72,60                       75,30                       79,00                       87,80                       84,65                       82,05                       77,65                       77,70                       83,00                       83,10 #N/A N/A #N/A N/A      
Utveckling med "Best Lock" 146,81%             Avkastning: 64,38% 48,21% 59,41% 62,00% 64,87% 64,92% 63,38% 65,51% 68,28% 76,07% 72,18% #VALUE! #VALUE!      
Utveckling utan "Best Lock" 174,64%             IF:      
Avkastning "Best Lock" 46,81%             Observation: 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,00 0,00      
              Genomsnittsberäkning:  #VALUE!