Kapitalskyddad Autocall Svenska Bolag
  Emittent Rating S&P      
  Bank of America Merrill Lynch A- Uppdaterat per den: 2014-02-07 Avläsningsdagar: Förfall/kupong
ISIN LU0701553462   Utgiven 2012-02-01 2013-02-01 Ej kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2012-02-01 2014-02-03 Förfall
Denominering 10 000   Förfallodag 2017-02-15 2015-02-01  
Kapitalskydd 100%       2016-02-01  
Valuta SEK       2017-02-01  
Kupong 15%          
Ackumulerande kupong Ja          
Inlösenbarriär 100%          
Kupongbarrär 100%          
             
Värdering            
Dagskurs 13 000          
Långsiktigt värde N/A          
             
Underliggande            
Fond Startvärde Senaste Utveckling Över förfallo-/kupongbarriär    
AstraZeneca 329,50 409,4 124,25% Ja    
Ericsson B 64,20 80,55 125,47% Ja    
Skanska 122,00 125,9 103,20% Ja    
TeliaSonera 46,17 49,18 106,52% Ja    
Index med sämst utveckling: 103,20%