Hävstångscertifikat High Yield 4
  Emittent Rating S&P          
  Commerzbank A- Uppdaterat per den: 2014-01-31      
ISIN DE000CZ352G0   Utgiven 2012-04-04      
Köpkurs 13 250   Startdag: 2012-03-20      
Exponerat belopp: 100 000   Förfallodag 2014-01-30      
Kapitalskydd 0%   Genomsnittsberäkning 3 månader (4 obs)      
Valuta SEK            
Deltagandegrad 1,0            
Riskbarriär 0%            
               
               
               
Värdering              
Dagskurs 16 540            
Långsiktigt värde N/A            
               
Underliggande              
Index Startvärde (NAV) Senaste (NAV) Utveckling Avkastning      
BlueBay Investment Grade Bond Fund 141,86 160,25 112,96% 12,96%      
BlueBay High Yield Bond Fund 272,43 325,27 119,40% 19,40%      
Utveckling 117,79%            
Avkastning 17,79%