Autocall Svenska Banker Kvartal Ack EFG
  Emittent Rating S&P          
  EFG A3 Uppdaterat per den: 2020-03-27   Avläsningsdagar Förfall/kupong*
ISIN CH0349021110   Utgiven 2016-12-21   2017-03-15 Kupong
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 102%   Startdag: 2016-12-15   2017-06-15 Kupong
Denominering 10 000   Förfallodag 2021-12-21   2017-09-15 Kupong
Kapitalskydd Nej         2017-12-15 Kupong
Valuta SEK         2018-03-15 Kupong
Kupong / kvartal 3,00%         2018-06-15 Ej kupong
Inlösenbarriär 100%         2018-09-17 Kupong
Ack. Kupongbarriär 80%         2018-12-17 Ej kupong
Riskbarriär 70%         2019-03-15 Kupong
            2019-06-17 Ej kupong
            2019-09-16 Ej kupong
            2019-12-16 Ej kupong
            2020-03-16 Ej kupong
            2020-06-15  
            2020-09-15  
            2020-12-15  
            2021-03-15  
            2021-06-15  
            2021-09-15  
            2021-12-15  
            *Förfall möjligt from. 2017-09-15
               
Värdering              
Dagskurs 42,97%            
Långsiktigt värde 54,61%            
             
Underliggande              
Referenstillgång Startvärde Senaste Utveckling Över Inlösenbarriär Över Kupongbarriär Över Riskbarriär  
SEB A 99,500 69,16 69,51% Nej Nej Nej  
Nordea 103,900 56,74 54,61% Nej Nej Nej  
Svenska Handelsbanken A 129,587 86,06 66,41% Nej Nej Nej  
Utveckling: 54,61%