Hävstångscertifikat Emerging Market Debt 6
  Emittent Rating S&P          
  UBS A Uppdaterat per den: 2014-07-21      
ISIN CH0133588217   Utgiven 2011-08-03      
Köpkurs (inkl. 2 % courtage) 16 500   Startdag: 2011-07-12      
Exponerat belopp: 100 000   Förfallodag 2014-07-08      
Kapitalskydd 0%   Genomsnittsberäkning 12 månader (13 obs)      
Valuta SEK            
Deltagandegrad 1,25            
Riskbarriär Nej            
               
               
Värdering              
Dagskurs 10 727            
Långsiktigt värde N/A            
               
Underliggande              
Fond Startvärde (NAV) Senaste (NAV) Utveckling Avkastning      
BlueBay EM Corp. Bond Fund 154,16 176,19 114,29% 14,29%